HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Deň koordinátorov prípravy grantov H2020

Aktualita

Európska komisia organizovala 21. septembra 2018 „Deň koordinátorov prípravy grantov“ pre koordinátorov úspešných projektových návrhov programu Horizont 2020, ktorý sa konal v Charlemagne building – Room: Gasperi , v Bruseli.

Účelom podujatia bolo vysvetliť podrobnosti o príprave a podpísaní dohôd o grante.

Agenda
Live web streaming (nevyžaduje sa registrácia)