HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Deň koordinátorov existujúcich grantov

Aktualita

Dňa 11. apríla 2019 zorganizuje Európska komisia „Deň koordinátorov“ pre koordinátorov existujúcich grantov. Cieľom podujatia je vysvetliť podrobnosti o príprave zmien a doplnkov grantov a reportov/správ. Uskutoční sa v budove Charlemagne v Bruseli od 9.30 do 17.00 h. Podujatie je určené hlavne pre koordinátorov grantov, ale aj ostatným účastníkom projektov a samozrejme pre NCP, ktorí sú vítaní aj v závislosti od dostupnosti miest.

http://h2020.cvtisr.sk/sk/podujatia/den-koordinatorov.html?page_id=3874