HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Deň Európy 2022

Aktualita

Image, European Union in numbers
Infografika o EÚ. Zdroj: https://ec.europa.eu

Oslávte s nami 9. mája Deň Európy a objavte zopár faktov o EÚ.

Pri príležitosti Dňa Európy, ktorý sa každoročne oslavuje 9. mája, Vás Eurostat (Štatistický úrad EÚ) pozýva na preskúmanie súboru infografík, ktoré poskytujú obraz o EÚ a každom členskom štáte.

Deň Európy je spomienkou na podpísanie „Schumanovej deklarácie“ 9. mája 1950. Ambiciózny plán na zabezpečenie dlhodobého mieru v povojnovej Európe, ktorý sa považuje za začiatok toho, čo je dnes Európska únia. Dôležitosť úsilia o mier v Európe je o to evidentnejšia, že zdôrazňujeme našu jednotu a solidaritu s Ukrajinou.

Rok 2022 je Európskym rokom mládeže a tento 9. máj je vhodnou chvíľou zamerať sa na dôležitosť mladých Európanov pri budovaní lepšej budúcnosti, ktorá je zelenšia, digitálnejšia a zdravšia.

Viac informácií:

Infografiky jednotlivých členských štátov

Infografika zobrazuje údaje z nasledujúcich súborov údajov:

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4187653/14623644/Slovakiainfographic.jpg/01456533-4754-17d5-46c3-1f0527f0c6a7?t=1651668634921
Infografika o Slovensku: Zdroj: https://ec.europa.eu

Zdroj: https://ec.europa.eu, zverejnené: 9. 5. 2022, autor: rpa