HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Deň ESA na Slovensku

Aktualita

Deň ESA na Slovensku
Zdroj: Slovenská vesmírna kancelária

Dňa 16. marca 2023 sa v Košiciach uskutočnila konferencia „Deň ESA na Slovensku“ organizovaná Slovenskou vesmírnou kanceláriou. Podujatie organizovala v spolupráci so Zväzom slovenských vedecko-technických spoločností (ZSVTS). Odohralo sa pod záštitou a za účasti ministra školstva SR Jána Horeckého, za aktívnej účasti zástupcov Európskej vesmírnej agentúry (ESA).

Zámerom podujatia bolo zvyšovanie povedomia o pridruženom členstve Slovenska v ESA a o význame vesmírnych aktivít pre spoločnosť. Konferencia sa venovala informovaniu o fungovaní a programoch ESA, zhodnoteniu spolupráce Slovenska s ESA a identifikovaniu našich možností ako pridruženého člena ESA. Podujatie tiež umožnilo, prostredníctvom odborných príspevkov, poskytnúť informácie, zdieľať skúsenosti a príklady dobrej praxe a úspešnej realizácie vesmírnych aktivít na Slovensku.

Hosťom konferencie sa na začiatku virtuálne prihovoril aj generálny riaditeľ ESA Josef Aschbacher. Vo svojom príspevku vyzdvihol angažovanie a udržateľný záväzok Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej vesmírnej kancelárie voči vesmírnym aktivitám.

Počas konferencie sa uskutočnila aj spoločná tlačová konferencia zástupcov ESA a Slovenska.

Krátky video zostrih z konferencie

17.03.2023 sa uskutočnilo sprievodné podujatie „Vesmír na dotyk“. Na tomto popularizačnom podujatí pre študentov a verejnosť sa zúčastnil prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella spolu s členom posádky letu Sojuz TM 29 – francúzskym astronautom Jean-Pierre Haigneré. Krátke video z tohto podujatia je na tomto odkaze.

Zdroj: www.slovak.space, zverejnené: 21.3.2023, autor: kha