HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

NEW-Urgent: Uzávierka pre výzvy v oblasti SC6 posunutá o 1 týždeň

Aktualita

EK posúva termín uzávierky na 19.3.o 17:00 hod. bruselského času (pôvodný termín bol 12.marca 2020 do 17:00hod.) pre podávanie projektových návrhov do všetkých výziev v oblasti Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies (SC6). Z dôvodu šíriaceho sa koronavírusu COVID-19 sa EK rozhodla posunúť termín uzávierky o jeden týždeň. Na Portáli už nájdete upravený termín uzávierky.

POZOR! Systém na podanie projektového návrhu sa automaticky zablokuje 19.3.o 17:00 hod. bruselského času. Nenechávajte si to podávanie projektového návrhu na portáli na poslednú chvíľu.

Zdroj: EK, 11.3., kas