HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Databáza na detekciu, monitorovanie a analýzu koronavírusu

Aktualita

Denne aktualizovaná databáza Joint Research Centre (JRC) poskytuje údaje, mapy a vizuály o vývoji pandémie koronavírusu a o opatreniach prijatých v 34 zúčastnených štátoch v rámci mechanizmu civilnej ochrany EÚ (EU Civil Protection Mechanism) a vo Švajčiarsku.

Odôvodnenie z webovej stránky JRC COVID-19 – monitorovanie údajov a vnútroštátne opatrenia:
Od vypuknutia krízy COVID-19 začalo Joint Research Centre (JRC) podporovať Európsku komisiu v multidisciplinárnych oblastiach, aby mohla lepšie porozumieť stavu núdze COVID-19, predvídať jeho dopady a podporiť pohotovostné plánovanie. Táto činnosť je súčasťou širšieho úsilia JRC o prispievanie prostredníctvom mechanizmov krízovej koordinácie k odhaľovaniu, monitorovaniu a analýze prepuknutia choroby COVID-19.

Kľúčové oblasti monitorovania databázy a súvisiace analýzy zahŕňajú zameranie sa na:

  • Sociálny odstup
  • Medzinárodnú a národnú mobilitu
  • Prístup k primárnemu tovaru a službám

V rámci vyššie uvedených kategórií je dnes v databáze JRC 6 hlavných vládnych opatrení na zabránenie šírenia infekcie Covid-19, pričom pre každú z nich sa uvádza možnosť maximálne 3 odpovedí. 17. marca 2020 boli prijaté nasledujúce primárne opatrenia:

  • Uzavretie škôl / univerzít: Stav otvárania vzdelávacích inštitúcií na vnútroštátnej alebo nižšej ako národnej úrovni.
  • Vnútroštátne obmedzenia pohybu: Vnútorné pohyby v rámci štátu.
  • Obmedzenia medzinárodného pohybu: Pohyby naprieč štátmi.
  • Letové obmedzenia: Zrušenie medzinárodných letov.
  • Nie je nevyhnutné zatváranie všetkých obchodov: Zatvorenie obchodov, nákupných centier a iných, ktoré nie sú uvedené v nasledujúcom zozname: obchody s potravinami, drogérie, lekárne, banky, pošty, benzínové stanice, novinové stánky.
  • Zastavenie podujatí: Stav verejných podujatí (šport, koncerty atď.). Veľkosť podujatia, pokiaľ je to možné, je podrobne uvedená v poznámke (napr. pre niektoré krajiny: 500 +; pre ostatné 1 000 +; …).

V dôsledku uplatňovania všetkých zvažovaných opatrení (okrem letových obmedzení), ako je povinné, a na vnútroštátnej úrovni, sa posudzovanej krajine priradí status „Lockdown“.

Prispievatelia: Agnes Hegedus, Alessandro Annunziato, Andrea Gerhardinger, Annett Wania, Blagoj Delipetrev, Caroline Gasparro, Chiara Fonio, Chiara Proietti, Didem Turk, Filip Sabo, Francisco Rios Diaz, Gustav Eklund, Ines Joubert-Boitat, Jacob Monster, Jon Swen, Marzia Santini, Jurgena Kamberaj, Karmen Poljansek, Kinga Brzostowska, Marco Mastronunzio, Marzia Santini, Matina Halkia, Milan Kalas, Montserrat Marin Ferrer, Niall McCormick, Pamela Probst, Paola Rufolo, Paulo Barbosa, Petar Vojnović, Peter Spruyt, Sara Grubanov Boskovic, Thomas Kemper, Tiberiu Antofie, Tomas Harmatha, Tracy Durrant, Valerio Salvitti.

Viac informácií tu

Zdroj: https://jrc-covid.azurewebsites.net/

Publikované 24.4.2020, autor: ndo