HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Dánsko vybuduje ostrov obnoviteľnej energie v Severnom mori

Aktualita

The Danish Energy Agency

Kapacita ostrova, ktorý bude vyrábať a uskladňovať energiu z vetra, pokryje potrebu troch miliónov európskych domácností.

Ostrov, ktorý bude mať v počiatočnej fáze rozlohu 18 futbalových ihrísk, bude napojený na stovky pobrežných veterných turbín. Bude dodávať energiu pre domácnosti ako aj „zelený vodík” na použitie v lodnej doprave, letectve, priemysle a ťažkej preprave. Iniciatíva nadväzuje na plány Európskej únie transformovať elektrické siete tak, aby sa do desiatich rokov mohla spoliehať predovšetkým na obnoviteľnú energiu. EÚ chce do roku 2050 zvýšiť svoju kapacitu veternej energie na mori až 25-násobne.

Ako uviedol dánsky minister pre klímu a energetiku Dan Jörgensen: „Je to veľký okamih pre Dánsko ako aj pre globálnu zelenú transformáciu. Ostrov upozorňuje na obrovský potenciál európskej veternej energie na mori.”

Dánsko patrí medzi priekopníkov

Ostrov zelenej energie bude situovaný 80 kilometrov od západného pobrežia Dánska. Jeho počiatočná kapacita spolu s okolitými veternými turbínami budú tri gigawatty. Projekt za takmer 34-miliárd USD začne vyrábať energiu okolo roku 2033.

Energetický ostrov je dôležitou súčasťou právne záväzného cieľa Dánska znížiť do roku 2030 emisie skleníkových plynov o 70 % oproti roku 1990. Zároveň krajina prijala rozhodnutie, že zastaví vyhľadávanie nových ložísk ropy a plynu v dánskej časti Severného mora. Dánsko vďaka tomu patrí medzi najambicióznejšie krajiny v boji proti zmene klímy na svete.

Škandinávska krajina so svojimi priaznivými rýchlosťami vetra je dlhé roky svetovým lídrom v získavaní energie z veterných turbín na mori aj na pevnine. Prvú veternú farmu postavilo Dánsko takmer pred 30 rokmi.

Dánsko plánuje vybudovanie ďalšieho energetického ostrova aj v Baltskom mori.

Zdroj: https://euractiv.sk; https://www.euronews.com, zverejnené: 8.2.2021, autor: rpa