HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ďalšie projekty so slovenskou účasťou podporené z Programu HORIZONT 2020

Aktualita

V rámci výzvy Európskej komisie na predkladanie projektových návrhov H2020-LC-SC3-2018-2019-2020 boli schválené na financovanie ďalšie 4 medzinárodné projekty so slovenskou účasťou.

Ich zoznam je spracovaný v priloženej tabuľke.

Ide o projekty v oblasti inovatívnych schém financovania energeticky efektívnych investícií (EE-9), zmiernenia energetickej chudoby v domácnostiach (EC-2) a podpory verejných inštitúcií pri implementácii Energetickej únie (EE-16). Všetky projekty sú podporné a koordinačné tzv. Coordination and Support Action. Medzi slovenské subjekty zapojené do implementácie schválených projektov patrí Slovenská inovačná a energetická agentúra, Slovenská rada pre zelené budovy a Spoločnosť ochrany spotrebiteľov. Do jedného z projektov je zapojený aj súkromný subjekt – Matting Management Partners, s.r.o.

Zdroj: eCORDA, zverejnené 23.6.2019, mit