HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ďalšie dve slovenské firmy úspešné v SME Instrument, fáza 1

Aktualita

V zatiaľ ostatnej výzve na podávanie projektov v rámci SME Instrument, fáza 1, ktorá mala uzávierku 13. februára uspeli spomedzi 32 ďalšie dve slovenské firmy. Celkový počet takto podporených firiem v oboch fázach zo Slovenska sa tak zvýšil na 20. Celkovo z vyše 2700 návrhov vybrala Európska komisia 274 projektov, ktoré získajú grant 50 000 EUR na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti. 

 

Úspešnými firmami v tejto výzve sú:

         Projekt: Feasibility Study for Fleximodo – Smart IoT Sensors with Software for Parking    Management

         Projekt: EU-wide internet banking application for managing more accounts from multiple banks in one place

 

V rámci Fázy 1 budú už len posledné dve uzávierky (7. máj a 5. september), potom SME Instrument bude pokračovať nástrojom EIC Accelerator Pilot (súčasná Fáza 2).