HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ďalší Designathon sa uskutoční v Bratislave na tému: The future is inclusive

Aktualita

Projekt »HubIT« financovaný z rámcového programu Horizont 2020 pozýva na tzv. Designathonu určený všetkým záujemcom, ktorí majú záujem vytvárať nové nápady zamerané na rôzne výzvy vrátane (ale nielen) nasledujúcich tém:

 • Lepší prístup znevýhodnených skupín k vzdelávaniu / online vzdelávaniu,
 • Riešenie každodenných prekážok, ktorým čelia migranti alebo obete obchodovania s ľuďmi v hostiteľskej krajine,
 • Boj proti falošným správam, „hlbokému falošu“ a šíreniu dezinformácií,
 • Internet, strojové učenie alebo umelá inteligencia: Ako zabezpečiť, aby ľudia mali posledné slovo?

Podujatie sa začína v pondelok 25.11.2019 v Bratislave v hoteli Saffron (Radlinského 27, 811 07 Bratislava, Slovensko). Porota vyberie a ocení 3 najlepšie nápady, ktoré vytvorili tímy zložené zo sociálnych vedcov a komunity IKT.

Pripojte sa a vytvorte nové nápady pre spoločnosť zajtrajška!

Nech už je vaša špecialita akákoľvek – IT, dizajn alebo spoločenské vedy – alebo jednoducho, ak zistíte, že témy sú pre Vás fascinujúce, je to na vás. Na tomto inkluzívnom hackathone sa môžete zamerať na individualizované riešenia pre každodenné použitie, vytvárajte nové návrhy alebo nechávate svoju fantáziu bežať a vytvoriť futuristické nápady.

50 vybraných účastníkov vytvorí 10 tímov po 5 a bude mať možnosť:

 • Spoluvytvárať a testovať nové podnikateľské a výskumné nápady;
 • Dostať hĺbkovú spätnú väzbu od odborníkov a potenciálnych koncových používateľov;
 • Nadviazať cezhraničné, paneurópske obchodné partnerstvá;
 • Byť vybraní a ocenený porotou.

Cestovné a ubytovacie náklady sú hradené z projektu pre všetkých vybraných účastníkov** do 500,00 €.

Prosím zaregistrujte sa. Účasť je bezplatná, jedlo a nápoje budú poskytnuté!

Deadline pre prihlásenie: 31. október 2019.

Preliminary Agenda

Day 1: 25 November 2019

 • Arrivals during the day, check-in at the hotel
 • 17:00 welcome event and dinner
 • Forming the teams

Day 2: 26 November 2019

 • 8:30 Registrations
 • 9:00 Opening
 • 9:30 Ice-breaker
 • 10:30: Forming the teams
 • 11:30 Contextualisation
 • 12:00 Lunch
 • 13:00 Ideation
 • 15:00 Working on a demo
 • 17:00 Finalising th idea and getting ready to pitch
 • 18:00 Dinner

Day 3: 27 November 2019

 • 8:30 Registration
 • 9:00 Pitches
 • 10:00 Coffee break and evaluation
 • 11:00: Awards and closing
 • 11:30 Experience – sharing & social
 • 12:00 Lunch and closing