HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

CVTI SR sa pripojilo k projektu financovaného z Horizontu 2020

Aktualita

CVTI SR sa pripojilo k projektu financovaného z programu Horizont 2020 s názvom „Transnational network of cooperation for WIDESPREAD NCPs“. Hlavným cieľom projektu NCP_WIDE.NET je vytvorenie nadnárodnej siete národných kontaktných bodov (NCP) na šírenie excelentnosti a rozšírenie účasti v programe Horizont 2020 s cieľom podporiť nadnárodnú spoluprácu národných kontaktných bodov a tiež identifikovať a zdieľať dobré postupy či zvyšovať všeobecné štandardy podpory žiadateľov.

Osobitná pozornosť sa venuje pomoci menej skúseným národným kontaktným bodom prostredníctvom prenosu know – how od skúsenejších kolegov, prístupu k zdrojom prostredníctvom mentorstva, vzdelávacej platformy pre nadnárodné aktivity NCP pre rozširovanie excelentnosti a zvyšovanie účasti a vytvoreniu siete NCP využívajúcich synergie distribuovaných poznatkov, kolektívneho rozvoja a školení. Sieť rozvíja vysokokvalitné služby poskytované príjemcom podieľajúcimi sa na akciách Teaming, Twinning, ERA a COST.

 

Viac informácií na NCP_WIDE.NET            

     

Kontakt: natasa.hurtova@cvtisr.sk