HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

COVID-19: Usmernenia k výzve BBI JU 2020

Aktualita

Usmernenie pre prijímateľov grantov na projekty Horizont 2020 k opatreniam počas prepuknutia koronavírusu nájdete zverené na Funding & tender opportunities portále Európskej Komisie v sekcii Frequently Asked Questions. Tieto informácie sa aplikujú aj na projekty BBI JU.

BBI JU si uvedomuje extrémnych podmienok, ktorým čelia konzorciá a celá výskumná komunita, napriek tomu pokračuje vo svojej práci pri dosahovaní excelentných výsledkov.

Zdroj: BBI JU, 8.4.2020, nakh