HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

COST výzva

Aktualita

 
COST (Európska spolupráca v oblasti vedy a techniky) je medzivládny rámec podpory spolupráce medzi vedcami a výskumníkmi v celej Európe tým, že poskytuje podporu pre sieťové činnosti vykonávané v rámci Akcie COST.
 
Radi by sme Vás informovali, že oficiálne vyhlásenie otvorenej výzvy na predkladanie návrhov je zverejnené na internetovej stránke COST (pozri http://www.cost.eu/participate/open_call).