HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

COST Online Informačný deň v Estónsku

Aktualita

16. novembra 2021 sa v Estónsku uskutočnil COST Informačný deň. Výskumní pracovníci z celého Estónska sa pripojili k online podujatiu o tom, ako by mohli využiť svoju kariéru tým, že navrhnú alebo sa zúčastnia na akciách COST. Podujatie spoločne zorganizovali Estónska rada pre výskum (ETAG) a Európska spolupráca v oblasti vedy a techniky (COST).

Pri otvorení podujatia uviedol riaditeľ združenia COST Ronald de Bruin: „Najdôležitejšie je pochopiť, že COST je príležitosť. Ide úplne zdola nahor, čo znamená, že výskumníci môžu predkladať návrhy presne na to, na čo sa chcú zamerať, ale veľkou príležitosťou COST je, že výskumníci sa môžu tiež pripojiť k už fungujúcim výskumným sieťam a zlepšiť si tak svoju kariéru.“

Christer Halen, správca politiky pre COST, potom poskytol prehľad o programe COST a o tom, ako sa môžu výskumníci prihlásiť, buď predložením vlastného návrhu, alebo pripojením sa k existujúcim akciám. Zdôraznil otvorený charakter a inkluzívnosť programu a vyzval mladých výskumníkov, aby prevzali vedúce úlohy v rámci akcií ako spôsob, ako vyniknúť vo svojom odbore.

Účastníci sa potom dozvedeli o aktivitách, ktoré sú financované z programu COST v prezentácii COST Administration Officer, Jeanette Nchung Oru, a ako by mohli predložiť návrh COST Action prezentoval COST Science Officer, Dr. Deniz Karaca.

Skúsenosti s programom COST

Druhá polovica podujatia sa konala v estónčine a vystúpili na nej rečníci vrátane bývalej členky COST Senior Official a národnej koordinátorky Ülle Must a súčasnej národnej koordinátorky COST Katrin Kello. Nechýbali ani posudky od COST Action Chairs, Anu Toots a Mart Susi, ako aj diskusia na ukončenie podujatia.

Estónska účasť v COST

Estónsko sa pripojilo k programu COST v roku 1997 a od tohto dátumu sa výskumníci z krajiny aktívne zapájajú do aktivít COST. Počas programu Horizont 2020 sa účastníci z Estónska zúčastnili na 411 akciách, zastávali 35 vedúcich pozícií a predsedali 3 sieťam.

Pozrite si prehľad o účasti Estónska v programe Horizont 2020.

O akciách COST

COST Action je výskumná sieť, ktorá spája výskumníkov, aby skúmali tému podľa vlastného výberu na obdobie 4 rokov. Akcie COST sú otvorené pre všetky oblasti vedy a techniky vrátane nových a vznikajúcich oblastí. Zvyčajne ich tvoria výskumníci z akademickej obce, MSP, verejných inštitúcií a iných relevantných organizácií alebo zainteresovaných strán.

V súčasnosti prebieha 250 akcií COST. Ak máte záujem pripojiť sa k jednej z týchto výskumných sietí, kliknite na nasledujúci odkaz a spojte sa s témou podľa vlastného výberu. Prehľadávanie akcií

Prípadne navštívte našu stránku a zistite, ako môžete navrhnúť vlastnú akciu

Viac informácií:

Event listing

What are COST Actions

Browse COST Actions

How to get Funding

COST Open Call

Zdroj: https://www.cost.eu, zverejnené: 19. 11. 2021, autor: rpa