HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Projekt COSME: Aktivity partnerského učenia v oblasti podnikateľského vzdelávania a podnikania žien

Aktualita

Projekt financovaný v rámci programu COSME „Aktivity vzájomného učenia sa v podnikateľskom vzdelávaní a v podnikaní žien“ upravil svoje aktivity v treťom a poslednom roku do plne online režimu. V súčasnosti zúčastnené strany zo 40 krajín dokončujú odporúčania pre budúce opatrenia, ktoré majú posunúť vzdelávanie v oblasti podnikateľského vzdelávania a podnikania žien na miestnej, regionálnej a európskej úrovni.

Ako môžu tieto akcie prispieť k dosiahnutiu európskych cieľov v oblasti digitálneho a zeleného prechodu? Aká je úloha Vzdelávania v podnikaní pri vybavovaní budúcej generácie Európanov správnymi zručnosťami a kompetenciami na riešenie budúcich výziev a hospodárskej obnovy? Ako možno povzbudiť dievčatá od útleho veku, aby sa stali podnikateľkami a lídrami prostredníctvom praktických vzdelávacích programov v škole? A ako môžu ženy podnikateľky získať ľahší prístup k financiám, uznaniam a profesionálnym sieťam?

To sú niektoré z kľúčových problémov identifikovaných ako hybné sily budúcej európskej agendy pre podnikateľské vzdelávanie a podnikanie žien, ktoré majú účastníci workshopu vyriešiť. Aby sa zabezpečilo konkrétne sledovanie a implementácia odporúčaných opatrení, je tiež nevyhnutné prepojiť obe témy so súčasnými politickými prioritami a mechanizmami financovania na miestnej, národnej a európskej úrovni.

Workshopy, prieskumy a výskum v priebehu prvých dvoch rokov projektu určili prioritné oblasti, do ktorých boli zoskupené odporúčané činnosti.

Pokiaľ ide o podnikateľské vzdelávanie, existuje šesť oblastí:

  1. Vedenie a stratégia
  2. Počiatočné školenie učiteľov
  3. Neustály profesionálny rozvoj učiteľov (CPD)
  4. Spolupráca a vytváranie sietí
  5. Povedomie a viditeľnosť
  6. Výskum a prenos poznatkov

Štyri prioritné oblasti podnikania žien zahŕňajú:

  1. Podnikateľské vzdelávanie
  2. Fondy podnikania žien
  3. Rolové modely a povedomie
  4. Zastrešujúca organizácia a siete

Pozvaní odborníci a zainteresované strany v súčasnosti prehodnocujú politické koncepcie a odporúčané opatrenia a na základe osvedčených postupov a odborných znalostí z miestneho kontextu navrhnú vstupy a úpravy.

Pred poslednými seminármi vzájomného učenia sa v programe COSME v rámci podnikateľského vzdelávania a podnikania žien, ktoré sa uskutočnia vo virtuálnom formáte 9. a 10. marca 2021, sa koná séria živých stretnutí a online komunitných stretnutí.

Viac informácií nájdete na webovej stránke projektu alebo kontaktujte koordinátorov pre podnikateľské vzdelávanie a podnikanie žien.

Zdroj: EK, zverejnené: 9.3.2021, autor: rpa