HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Coordinators’ Day on Grant Agreement Preparation

Aktualita

Komisia organizuje dňa 22. februára 2018Coordinators’ Day on Grant Agreement Preparation„pre koordinátorov úspešných návrhov projektov.
Cieľom podujatia je vysvetliť podrobnosti o príprave a podpísaní grantových dohôd. Bude sa konať v budove Charlemagne v Bruseli od 9.30 h do 17.00 h. Zameriava sa hlavne na koordinátorov návrhov projektov, ktorí boli vyzvaní, aby pripravili grantovú dohodu, ale ostatní účastníci sú tiež vítaní v závislosti od dostupnosti miest.

Registrácia je nevyhnutná na website: https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/coordinator-s-day-on-grant-agreement-preparation/register.cfm.

Program – nájdete pod rovnakou linkou a je možné to sledovať aj ON LINE (here), ale tiež je potrebná REGISTRÁCIA.