HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Cofund štipendiá v Španielsku z oblasti inteligentnej energie

Aktualita

Prvá výzva s názvom „Got Energy Talent (GET)“ má uzávierku 1. októbra 2018. V rámci tejto výzvy GET bude k dispozícii 17 štipendií: 8/9 pod University of Alcalá (UAH) a 8 / 9 pod univerzitou Rey Juan Carlos (URJC).
 
Štipendiá poskytnú skúseným výskumníkom z celého sveta príležitosť stráviť dva roky v Madride, aby uskutočnili nezávislý interdisciplinárny výskumný projekt v oblasti inteligentnej energie.
 
 
Ďalšie informácie nájdete na adrese: http://gotenergytalent.uah.es/ y http://gotenergytalent.uah.es/first-call/