HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Čo v praxi znamená koordinovanie projektu v programe Horizont Európa?

Aktualita

Národná kancelária Horizontu si vás dovoľuje pozvať dňa 25. 1. 2022 od 13:00 – 14:30 hod. na webinár s názvom: Čo v praxi znamená koordinovanie projektu v programe Horizont Európa?

Cieľom podujatia je oboznámiť účastníkov s povinnosťami koordinátorov projektov programu Horizont Európa, ktoré im vyplývajú z grantovej dohody a formou moderovanej diskusie predstaviť skúsenosti úspešných slovenských koordinátorov projektov programu Horizont 2020.

Podujatie je určené pre všetkých záujemcov o účasť v projektoch programu Horizont Európa v úlohe koordinátora, najmä pre zástupcov z vysokých škôl a vedecko – výskumných inštitúcií, štátnych a verejných inštitúcií či firemných výskumníkov a aj pre inovátorov.

Program

Viac informácií – Dávidová Lucia (NCP pre finančné otázky)

Registráciu nájdete v časti Podujatia pod týmto podujatím.