HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Čo robiť v prípade problémov s FTO portálom?

Aktualita

V poslednom období zaznamenávajú žiadatelia podávajúci projektové návrhy do programu Horizont Európa technické problémy s portálom Funding & Tender Opportunities. Nižšie prinášame pár tipov, ktoré by mali podávanie návrhu uľahčiť a znížiť tak pravdepodobnosť technických problémov:

  • Podajte finálnu verziu (alebo verziu najbližšie k finálnej) niekoľko dní pred uzávierkou výzvy.
  • Projektový návrh by mala upravovať len jedna osoba v organizácii v danom čase.
  • Neupravujte projektový návrh vo viacerých oknách internetového prehliadača naraz.
  • Ukladajte zmeny v návrhu tak často ako je to možné. Údaje sú uložené až po kliknutí na tlačítko SAVE.
  • Nepoužívajte v názvoch uploadovaných súborov špeciálne znaky. Používajte len alfanumerické znaky A-Z, a-z, 0-9, _ (podčiarkovník), – (pomlčku), . (bodku) alebo medzeru.
  • Vaše pdf súbory nešifrujte ani elektronicky nepodpisujte.
  • Po uploade súborov skontrolujte, či sa dajú bez problémov otvoriť.

V prípade technických problémov s FTO portálom kontaktujte IT Helpdesk. V prípade, ak sa vám predsa len z technických príčin nepodarí váš návrh podať, odporúčame postupovať podľa inštrukcií v Online manuáli pre FTO portál.

Zdroj: EK, zverejnené: 12.11.2021, autor: lda