HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Čo možno očakávať v Horizonte Európa

Aktualita

Európska komisia 30. apríla 2020 uverejnila svoj prvý návrh implementačnej stratégie pre nadchádzajúci rámcový program EÚ Horizont Európa (HEU).

Implementačná stratégie pre Horizont Európa ešte ako živý dokument

Dokument definuje štyri hlavné ciele implementácie HEU, ku ktorým sú priradené jednotlivé čiastkové ciele a opatrenia:

  • Maximalizácia dopadov,
  • Zabezpečenie väčšej transparentnosti a ďalšieho zjednodušenia,
  • Podpora synergií s inými výdavkovými programami EÚ,
  • Uľahčenie prístupu prostredníctvom digitálnej transformácie a dosahu.

Stratégia je založená okrem iného na:

  1. Verejnej webovej konzultácií, ktorá prebehla v minulom roku
  2. Konzultáciách s členskými krajinami EÚ pri 20 národných/regionálnych podujatiach 
  3. Záveroch European R&I Days v Bruseli v dňoch 24. – 26. septembra 2019.

Podľa správy  Európskej komisie predstavuje tento dokument „živý text“, ktorý sa v priebehu roka bude ďalej revidovať a spresňovať. Progres-report možno očakávať v druhom polroku 2020.

Ďalšie informácie:

Implementation strategy for Horizon Europe v1.0

Tlačová správa Európskej komisie

Zdroj: EK, 4.5., duj/kas