HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Climate KIC – hľadá partnerov

Aktualita

Climate-KIC, najväčšie súkromné-verejné inovačné partnerstvo v Európe zamerané na zmenu klímy, zverejňuje výzvu na nábor regiónov, ktoré by sa podieľali na jej  ETI Regionálnej inovačnej schéme (RIS). ETI RIS je štruktúrovaný terénny program na podporu integrácie vedomostného trojuholníka (vzdelávanie, výskum, obchod) s cieľom zvýšiť inovačné kapacity v regiónoch v Európe, ktoré doteraz ešte priamo neťažia z ETI a jeho KIC.

Prihlášky je nutné podať do 10. júna 2016.

Koho vlastne hľadáme?
Chceme získať prístup k odborným znalostiam a pracovať s vami na riešení problému zmeny klímy a udržateľnosti vo Vašom regióne, ďalej sa usilujeme o pripojenie organizácií zo súkromného, verejného sektora (napr.regionálne alebo mestské rozvojové úrady) alebo výskumu a akademických organizácií k našej komunite, a zároveň tvoriť inovácie, biznis a profesionálne portfólio vzdelávania. Konzorcia alebo partnerstva niekoľkých organizácií s touto perspektívou sú vítané.
 
Čo je v ňom pre vás?
Prostredníctvom RIS EIT, Climate-KIC sa snažíme rozšíriť svoj geografický dosah a ponúknuť angažovaným partnerom pripojiť sa k našej komunite. Climate-KIC má v úmysle uzavrieť dohody o partnerstve s vybranými partnermi EIT RIS. Tým, že sa stanete partnerom Climate KIC získate prístup k celej rade výhod a služieb, vrátane financovania v rámci RIS EIT. Súčinnosť a komplementarita s inými EÚ, národnými, regionálnymi inovačnými iniciatívami a finančnými nástrojmi sú podporované.
 
Ako sa môžete prihlásiť?
Bližšie informácie získate na webe http://www.climate-kic.org/ris a požiadajte o svoju aplikačnú sadu. Prihlášky sa uzatvárajú dňa 10. júna 2016. Neváhajte sa nás kontaktovať, ak máte nejaké ďalšie otázky.
 

Odkazy
http://www.climate-kic.org/ris
https://eit.europa.eu/activities/outreac/eit-regional-innovation-scheme-ris

Prihlášku je potrebné podať elektronicky.

 

Prečítajte si priložené inštrukcie:

Sprievodcu

Informácie o výzve

Informačný leták