HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Clean Sky 2 – Informačné dni určené k 2. výzve na predkladanie návrhov

Aktualita

CLEAN SKY 2 Vás v septembri pozýva na 3 informačné dni určené k 2. výzve na predkladanie návrhov.

Spoločný podnik CLEAN SKY 2 oznamuje termíny nadchádzajúcich informačných dní venovaných 2. výzve na predkladanie návrhov:

3. septembra 2015 – Info Day v Bruseli (Belgicko)
15. septembra 2015 – Info Day v Seville (Španielsko)
22. septembra 2015 – Info Day v Rzeszowe (Poľsko)
 
Ďalšie informácie o týchto informačných dňoch a registrácii nájdete tu.
Pre ďalšie informácie týkajúce sa tém  2. otvorenej výzvy na predkladanie návrhov, kliknite na link.
 
Dôvody k účasti:
 

  • Všeobecné a najnovšie informácie o programe CLEAN SKY 2, výzvach, pravidlách účasti;
  • Paralelné sekcie venované témam  2. otvorenej výzvy na predkladanie návrhov s lídrami programu;
  • Informácie o regionálnych fondoch;
  • Príležitosti pre business to business výmeny a široké nadväzovanie kontaktov;
  • Možnosť účastníkov vzniesť konkrétne otázky (t.j. administratívne a/ alebo technické) na spoločný podnik a lídrov programu.

 
Registrácia je povinná.

Zaregistrujete sa v predstihu, pretože počet miest je limitovaný. 

www.cleansky.eu