HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Cirkulárna ekonomika – témy 2018 -2020

Aktualita

Európska komisia prijala ambiciózny plán pre hospodárstvo, ktorý má pomôcť prechodu z lineárneho na kruhový model, kde sa zdroje využívajú udržateľnejším spôsobom. Navrhované akcie prispejú k „uzavretiu“ životných cyklov výrobku prostredníctvom väčšej recyklácie a opätovného použitia a prinesú výhody pre životné prostredie aj hospodárstvo. Maximálne sa tak využijú všetky suroviny, zhodnotia sa výrobky a odpad, podporí sa úspora energie a znížia sa emisie skleníkových plynov. Návrhy pokrývajú celý životný cyklus výrobkov: od výroby a spotreby až po odpadové hospodárstvo a trh so sekundárnymi surovinami. Prechod na obehové hospodárstvo bude finančne podporovaný aj v rámci programu Horizont 2020  – aktivity majú pridelený rozpočet vo výške 941 miliónov EUR  a môžete ich vyhľadať pod hlavičkou „Prepojenie hospodárskych a environmentálnych prínosov – cirkulárna ekonomika“. Prehľad tém môžete nájsť tu, bližšie informácie v jednotlivých pracovných programoch.