HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Chemický priemysel a jeho vývoj v 9.RP

Aktualita

Európska technologická platforma CEFIC zastrešujúca chemický priemysel (jej členom je napr. aj Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky), zverejnila  Memorandum (FP9 Missions Paper), v ktorom definuje svoj postoj a názor na podobu 9. Rámcového programu, ktorý bude nasledovať po skončení programu Horizont 2020.

 

Navrhuje 3 hlavné tematické smery/úlohy pre výskumno-vývojové aktivity chemického priemyslu v 9.RP zamerané na:

1.      Low Carbon Industries  (Addressing climate change and EU resource objectives)

2.      Materials Up- & Recycling (retaining functionality, durability, value and enabling circularity)

3.      Affordable and abundant low carbon energy for all  (sparkling energy)