HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ChatGPT vo verejnom sektore

Aktualita

Európka komisia vydala výskumnú správu ChatGPT in the public sector – Overhyped or overlooked? / ChatGPT vo verejnom sektore – Preceňovaný alebo prehliadaný? Bezprecedentný úspech nástrojov umelej inteligencie, ako je ChatGPT, mnohých prekvapil. Veľké jazykové modely (LLM – large language models) tu však existujú a ich úroveň stále rastie. Tieto modely využívajú algoritmy na spracovanie hovorového jazyka, a to na interpretáciu a reagovanie na textové vstupy od ľudí.

Hoci je možné porozumieť základným princípom, ktoré riadia modely ako je ChatGPT, spoločnosti, ktoré za nimi stoja, sú čoraz obozretnejšie pri zverejňovaní podrobných informácií o kóde a parametroch, ktoré určujú spôsob, akým generujú svoje výstupy. To sťažuje posúdenie dôsledkov a vplyvu integrácie veľkých jazykových modelov do pracovného prostredia.

Pri súčasnom tempe rozvoja je len otázkou času, kedy sa takéto modely začlenia do verejného sektora so širokým praktickým využitím, výhodami a možným zvýšením efektívnosti, od nepretržitej dostupnosti až po riadenie veľkého množstva dopytov súčasne.

Destinácia 1 – Inovatívny výskum v oblasti demokracie a správy vecí verejných, v rámci Klastra 2 – Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť, programu Horizont Európa, má v súčasnosti otvorených niekoľko tém zameraných na demokraciu a digitalizáciu. V rámci týchto tém je potrebné riešiť aj aktuálne výzvy a príležitosti a mapovanie budúcich trendov zameraných na digitálne posilnenú verejnú správu.

V prípade, že máte záujem o niektorú z tém otvorených v rámci klastra 2, kontaktujte zodpovedný národný kontaktný bod Elenu Žákovú.

Zdroj, 9.1.2024, elz