HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Český fyzik Martin Setvín skúma neobvyklé materiály. Raz by mohli premeniť oxid uhličitý na palivo

Aktualita

Obrázek
Martin Setvín získal Cenu Neurón pre nádejných vedcov v odbore fyzika. Zdroj: https://radiozurnal.rozhlas.cz

Nadačný fond Neurón na podporu vedy ocenil najlepších českých vedcov a vedkyne.

Martin Setvín z Matematicko-fyzikálnej fakulty Karlovej Univerzity pozoruje jednotlivé atómy v kryštáloch mikroskopom, ktorý sám zostavil. Tohtoročný laureát ceny Neurón pre nádejných vedcov v odbore fyzika, skúma neobvyklé materiály, ktoré by napríklad raz mohli napríklad premeniť oxid uhličitý zo vzduchu na užitočné palivo. Ako opísal prácu s atomárnym mikroskopom: „Pre túto metódu potrebujeme vzorky zhruba 2 krát 2 milimetre.“

Cenu Neurón pre nádejných vedcov v odbore fyzika získal doc. Martin Setvín z Katedry fyziky povrchov a plazmy. Talentovaný fyzik chce zistiť, prečo niektoré materiály generujú fotonapätie a ako je možné získanú energiu využiť. V rámci výskumu sa mu podarilo prispieť k zdokonaleniu rastrovacej sondovej mikroskopie, keď získal doposiaľ nevídané snímky s atómovým rozlíšením na nevodivých materiáloch. Vo svojej skupine na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK ďalej hľadá ich praktické využitie. Martin Setvín patrí medzi najrešpektovanejšie mená českej fyziky, ako dokazujú aj jeho publikácie v prestížnych vedeckých časopisoch Nature a Science.

Ako uviedol pre NF Neuron doc. Setvín: „Nerád robím jednu prácu stále dookola. Rád robím niečo, kde treba zakaždým premýšľať a prísť s novými nápadmi. Zmyslom svojej práce si nie som istý, ale bolo by pekné prispieť k vyriešeniu problémov, ktorým bude ľudstvo čeliť v 21. storočí.“

Viac in informácií:

CENY NEURON

Seriál Radiožurnálu: Fyzik Martin Setvín zkoumá neobvyklé materiály. Jednou by mohly přeměnit oxid uhličitý na palivo

Martin Setvín: Slovo „prázdniny“ slyším nerad

Zdroj: https://radiozurnal.rozhlas.cz, https://www.mff.cuni.cz; zverejnené: 20. 10. 2022, autor: rpa