HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

CERIS má nové webové sídlo

Aktualita

Community for European Research and Innovation for Security (CERIS), ktorá združuje hlavných aktérov v oblasti civilného bezpečnostného výskumu v Európe zmenila svoje webové sídlo. Po novom ju nájdete priamo na stránke Európskej komisie.

Využite možnosti, ktoré Vám CERIS ponúka:

  • pravidelne organizované tematické workshopy,
  • interakcia s existujúci sieťami v oblasti civilnej bezpečnosti a výmena poznatkov.

A zapojte sa do tejto významnej európskej siete!

Zverejnené: 26.7.2021, peb