HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá predstavuje svoj úspešný teamingový projekt

Aktualita

Úspešný projekt FunGLASS

Medzinárodne etablované Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá koordinuje Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne pod vedením profesora Ing. Dušan Galuseka, DrSc., prorektora pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Partnermi v konzorciu sú renomované európske inštitúcie pod vedením uznávaných osobností v oblasti sklárskeho výskumu, a to profesora Enrico Bernardo z Univerzity v Padove (Taliansko); profesora Aldo Boccacciniho z Inštitútu biomateriálov z Univerzity Friedricha – Alexandra v Erlangene, Nemecko; profesorky Alicia Durána z Inštitútu skla a keramiky Španielskeho národného výskumného centra a profesora Lothar Wondraczek z Otto-Schott inštitútu Univerzity Fridricha Schillera v Jene, Nemecko.

 

Promo video