HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Cena za výrazné zníženie znečistenia ovzdušia spôsobené dopravou

Aktualita

Európska komisia vyhlásila 2 súťaže a ocení z Horizontu 2020 prelomové nápady, ktoré by mohli výrazne znížiť znečisťovanie ovzdušia spôsobené dopravou.

3.500.000 € je vyčlenených z Horizontu 2020 na ocenenie za najčistejší motor budúcnosti a 1,5 milióna € čaká na ocenenie na retrofitný moter pre čistejší vzduch. Financované z prograu výskumu EÚ Horizont 2020. Ceny budú udelené jednotlivcom alebo tímom ze najefektívnejšie riešenie k stanoveným úlohám.

Carlos Moedas, komisár pre výskum, vedu a inovácie, povedal: „Ceny sú skvelým spôsob odmeňovania a stimulácie inovácií a čisté technológie motorov je niečo, čo musíme podporovať, ak chceme dosiahnuť naše ambiciózne ciele v oblasti klímy, energetiky a kvality ovzdušia. Takže dnes sme začať vyhlásili 2 súťaže o zaujímavé ceny v hodnote 5.000.000 € z Horizontu 2020 čím chceme investovať do čistejších technológií motorov. „

Podmienky pre zapojenie.

Deadline: 12.9.2017 –  Prize for the Engine Retrofit for Clean air

Deadline: 20.8.2017 – Prize for the Cleanest Engine of the Future