HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Cena za ekonomické vedy 2023

Aktualita

Claudia Goldin, Harvardská univerzita. Zdroj: https://www.nobelprize.org

Kráľovská švédska akadémia vied sa rozhodla udeliť cenu Sveriges Riksbank (Švédska ríšska banka) za ekonomické vedy za rok 2023 na pamiatku Alfreda Nobela americkej laureátke Claudii Goldin za prehĺbenie znalostí o uplatnení žien na trhu práce. Je iba treťou ženou, ktorá ocenenie dostane. Oznámila to švédska Kráľovská akadémia vied. Tohtoročná laureátka ekonomických vied poskytla prvý komplexný prehľad o príjmoch žien a účasti na trhu práce v priebehu storočí. Jej výskum odhaľuje príčiny zmien, ako aj hlavné zdroje zostávajúcich rodových rozdielov.

Ženy sú na globálnom trhu práce výrazne nedostatočne zastúpené a keď pracujú, zarábajú menej ako muži. Claudia Goldin hľadala v archívoch a zobierala viac ako 200 rokov údajov z USA, čo jej umožnilo ukázať, ako a prečo sa rodové rozdiely v zárobkoch a miere zamestnanosti časom zmenili.

Goldin ukázala, že účasť žien na trhu práce nemala počas celého tohto obdobia stúpajúcu tendenciu, ale namiesto toho vytvára krivku v tvare písmena U. Účasť vydatých žien klesla s prechodom z agrárnej do priemyselnej spoločnosti na začiatku devätnásteho storočia, ale potom sa začala zvyšovať s rastom sektora služieb na začiatku dvadsiateho storočia. Goldin vysvetlila tento model ako výsledok štrukturálnych zmien a vyvíjajúcich sa sociálnych noriem týkajúcich sa zodpovednosti žien za domácnosť a rodinu.

Počas 20. storočia sa úroveň vzdelania žien neustále zvyšovala a vo väčšine krajín s vysokými príjmami je teraz podstatne vyššia ako u mužov. Goldin preukázala, že prístup k antikoncepčným tabletkám zohral dôležitú úlohu pri urýchlení tejto revolučnej zmeny tým, že ponúkol nové príležitosti na plánovanie kariéry.

Medzera v príjmoch medzi ženami a mužmi vo vysoko príjmových krajinách je medzi 10 – 20 %. Zdroj: https://www.nobelprize.org

Napriek modernizácii, ekonomickému rastu a zvyšujúcemu sa podielu zamestnaných žien v 20. storočí sa rozdiely v zárobkoch medzi ženami a mužmi na dlhé obdobie takmer nezmazali. Podľa Goldin je súčasťou vysvetlenia to, že rozhodnutia o vzdelaní, ktoré ovplyvňujú celoživotné kariérne príležitosti, sa robia v relatívne mladom veku. Ak sú očakávania mladých žien tvorené skúsenosťami predchádzajúcich generácií – napríklad ich matiek, ktoré sa vrátili do práce, až keď deti vyrástli –, vývoj bude pomalý.

Historicky možno veľkú časť rodových rozdielov v zárobkoch vysvetliť rozdielmi vo výbere vzdelania a povolania. Goldin však ukázala, že väčšina tohto rozdielu v zárobkoch je teraz medzi ženami v rovnakom zamestnaní a že vo veľkej miere vzniká pri narodení prvého dieťaťa.

„Pochopenie úlohy žien v práci je pre spoločnosť dôležité. Vďaka prelomovému výskumu Claudie Goldin teraz vieme oveľa viac o základných faktoroch a o tom, ktoré bariéry možno bude potrebné v budúcnosti riešiť,“ uviedol Jakob Svensson, predseda výboru pre cenu za ekonomické vedy.

Oznámenie o udelení Ceny Švédskej ríšskej banky za ekonomické vedy za rok 2023. Zdroj: https://www.nobelprize.org

Cenu za ekonómiu získala žena zatiaľ iba dvakrát. V roku 2009 to bola Američanka Elinor Ostrom a v roku 2019 Francúzka Esther Duflo, ktorá bola zároveň aj najmladším laureátom tejto ceny. Nobelova cena za ekonómiu nepatrí medzi pôvodné ceny určené vynálezcom dynamitu Alfredom Nobelom v jeho závete z roku 1895. Udeľuje sa od roku 1968 a prevažnú väčšinu nositeľov ocenení tvoria Američania.

Dnešným udelením Nobelovej ceny za ekonómiu po týždni končí vyhlasovanie tohtoročných nositeľov prestížnych cien: postupne boli zverejnené mená laureátov ocenení za lekárstvo, fyziku, chémiu, literatúru a mier.

Viac informácií:

Press release

Popular science background: History helps us understand gender differences in the labour market
Scientific background to the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2023

Zdroj: https://www.nobelprize.org; https://www.ceskenoviny.cz, zverejnené: 9. 10. 2023, autor: rpa