HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Cena Európskeho hlavného mesta inovácií

Aktualita

Európska inovačná rada (EIC) dňa 18. marca 2021 zahájila tohtoročnú, v poradí siedmu Cenu Európskeho hlavného mesta inovácií. Toto ocenenie je udeľované európskym mestám, ktoré najlepšie propagujú inovácie vo svojich komunitách.

Mestá čelia najvážnejším spoločenským výzvam a výzvam v oblasti udržateľnosti, no vďaka vývoju a uplatňovaniu účinných inovatívnych riešení ich dokážu prekonať. Sú ihriskami, na ktorých môžu prielomové inovácie prosperovať.Vďaka svojej schopnosti spájať ľudí, miesta, verejné a súkromné ​​subjekty môžumestské oblasti výrazne posilniť inovácie v Európe, zlepšiť kvalitu života občanov a poskytnúť pôdu na experimentovanie s novými technológiami a produktmi v skutočnom prostredí.

Siedme vydanie bude hodnotiť predovšetkým, ako mestá prispievajú k rozvoju miestnych inovačných ekosystémov v prospech inovátorov a blahobytu ich občanov. Ceny sú zamerané na ocenenie najinovatívnejších postupov mesta v rámci rozvinutého, mnohostranného a dobre fungujúceho inovačného ekosystému mesta, ktorý podporuje prielomové inovácie.

Mesto sa môže o ocenenie uchádzať v prípade, že:

  • má najmenej 50 000 obyvateľov (všetky výnimky nájdete v kritériách oprávnenosti v pravidlách súťaže)
  • je členským štátom EÚ alebo pridruženou krajinou v programe Horizon Europe

V roku 2021 bude mať ocenenie Európske hlavné mesto inovácií dve kategórie:

  1. The European Capital of Innovation (Európske hlavné mesto inovácií) je zameraná na mestá s minimálnym počtom obyvateľov 250 000. Víťaz získa 1 000 000 EUR a dvaja finalisti 100 000 EUR.
  2. European Rising Innovative City (Ašpirujúce európske mesto inovácií) je zameraná na mestá s 50 000 až 249 999 obyvateľmi. Víťaz získa 500 000 EUR a dvaja finalisti 50 000 EUR.

Uzávierka prihlášok je 15. júla 2021 do 17:00 (SEČ). Všetky žiadosti musia byť predložené prostredníctvom Funding & Tenders portálu.

Viac informácií o súťaži a jednotlivých kritériách nájdete na tomto odkaze.

Užitočné odkazy:

Zdroj: SLORD