HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Cena EÚ pre ženy inovátorky

Aktualita

Európska komisia vyhlasuje 4.ročník „Ceny EÚ pre ženy inovátorky“ a chce odmeniť ženy, ktoré dosiahli vynikajúce inováčné úspechy a priviedli ich až na trh. Cena si kladie za cieľ zvýšiť povedomie o potrebe žien podnikateliek a inšpirovať tým ostatné ženy, aby išli v ich stopách.
 
Tohtoročný ročník je otvorený pre ženy všetkých národností žijúcich v členských štátoch a asociovaných štátoch, ktoré založil a spolu-založil firmu s obratom minimálne € 100,000. Zároveň upozorňujeme na novú generáciu cien, a to že ročník 2017 má tiež kategórii „Rising Innovator“ pre ženy podnikateľky vo veku do 30 rokov!
 
Prvá cena je v hodnote 100.000 €, druhá cena 50.000 €, tretia cena 30.000 € a Rising Innovator 20.000 €.  Porota na najvyššej úrovni bude hodnotiť a vyberať štyri víťazky, ktoré budú oznámené v marci 2017.
 
Stiahnite si propagačné materiály a .ppt prezentáciu tu. Viac informácií o cenách nájdete na webových stránkach: www.ec.europa.eu/women-innovators