HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Cena EK pre ženy inovátorky 2018

Aktualita

Európska komisia spustila piate vydanie Ceny EÚ pre ženy inovátorky, ktoré udeľuje ženám podnikateľkám, ktoré úspešne priniesli svoje inovácie na trh.

Prihláste sa do 15. novembra 2017 a sledujte twitter  #WIPrizeEU.
Komisár pre výskum, vedu a inováciu, Carlos Moedas, uviedol: „Cena EÚ pre ženy inovátorky dáva verejnosti možnosť uznať vynikajúce ženy ako podnikateľky a inšpirovať ostatné ženy, aby nasledovali ich kroky“.
 
Štyri peňažné ceny budú udelené najinovatívnejším ženám:

Prvá cena: 100 000 EUR,

Druhá cena: 50 000 EUR,

Tretia cena: 30 000 EUR,

Cena pre rastúcu inovátorku: 20 000 EUR

Osobitne bude udelená aj cena pre mladé ženy – Cena pre rastúcu inovátorku (Rising Innovator Award), ktorá získa podporu vo výške 20.000 EUR.
 
Súťaž je otvorená pre ženy v celej EÚ (alebo krajiny pridruženej k programu Horizont 2020), ktoré:
• Založili úspešnú spoločnosť a priniesli inovácie na trh,
• Využili finančné prostriedky na výskum a vývoj zo strany verejného alebo súkromného sektora.

Súťaž je otvorená pre ženy z členských krajín EÚ alebo z krajín pridružených k programu Horizont 2020. Podmienkou je, aby finalistky buď založili, alebo spolu založili úspešné firmy, ktoré vznikli na ich inovatívnych nápadoch.

 

Kritériá oceňovania

  • Originálnosť a predajnosť vyvinutého výrobku alebo služby poskytovanej spoločnosťou súťažiacej. Žiadosti budú porovnávané napr. podľa počtu patentov / spoločných patentov a ochranných známok.
  • Hospodársky vplyv produktu alebo služby spoločnosti na Európu sa meria počtom krajín (v rámci EÚ aj mimo nej), kde sa výrobok alebo služba predáva, a veľkosťou obratu dosiahnutého s touto službou alebo produktom v rokoch 2015 a 2016.
  • Spoločenský vplyv produktu alebo služby spoločnosti na Európu bude meraný počtom vytvorených pracovných miest a potenciálom služby alebo produktu pomôcť Európe pri riešení spoločenských problémov, napr. starnutie európskej populácie, globálne otepľovanie, čistota vody, obnoviteľná energia a efektívne využívanie zdrojov.
  • Vplyv a vedúca úloha súťažiaceho. Súťažiaci by mali vysvetliť, ako ich úloha v spoločnosti ovplyvnila úspech spoločnosti a načrtnúť ich potenciál na posilnenie postavenia iných žien ako lídrov a podnikateľov.

 

Mená víťaziek budú oznámené 8. marca 2018 počas Medzinárodného dňa žien.

 

Ďalšie informácie o kritériách spôsobilosti a kritériá súťaže nájdete tu.

 

Poslať žiadosť

 

Prečo práve cena pre ženy inovátorky?

 

Európa naliehavo potrebuje viac inovátorov, aby zostala konkurencieschopná v nadchádzajúcich desaťročiach a podporila tak hospodársky rast. Ženy sú nedostatočne zastúpené z hľadiska vytvárania inovačných podnikov. Je to nevyužitý potenciál pre Európu, ktorá musí optimalizovať všetky dostupné zdroje, aby zostala konkurencieschopná a našla riešenia našich spoločenských výziev.

Práve preto Komisia v roku 2011 vytvorila Cenu pre ženy inovátorky, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie verejnosti o tejto problematike

Viac informácií a prihásenie: