HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Cena EIC za včasné varovanie pred epidémiami

Aktualita

Radi by sme vás informovať, že Európska komisia oficiálne spustila súťaž – cenu EIC za včasné varovanie pred epidémiami. Cena je vo výške 5 miliónov EUR na nájdenie najlepšieho riešenia pre zavedenie systému včasného varovania pred epidémiami.

Je to jedna zo 6.horizontálnych cien Európskej rady pre inováciu (EIC), ktoré sú súčasťou pilotného projektu EIC v rámci rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020.

Deadline 1.9.2018

Viac informácií na priloženýych linkách:

News Alert

EIC prize for Early Warning for Epidemics

Prize video