HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

CEF Energy 2023

Aktualita

Brožura CEF Energy 2023. Zdroj: https://cinea.ec.europa.eu

Chceli by ste sa dozvedieť viac o najnovších úspechoch programu CEF Energy?

Pozrite si najnovšiu brožúru a zistite viac o niektorých z podporovaných projektov!

Okrem toho, že viete, ktoré projekty boli dokončené v posledných mesiacoch, môžete si prečítať aj o budúcich vyhliadkach tohto programu EÚ!

Projekty CEF Energy podľa sektora. Zdroj: https://cinea.ec.europa.eu

V nadchádzajúcich rokoch bude CEF Energy naďalej zohrávať kľúčovú úlohu pri poskytovaní energetickej transformácie financovaním projektov PCI a CB RES, ktoré prispievajú k viac integrovanému, odolnému a udržateľnému európskemu trhu s energiou. CINEA spustí každoročne výzvy na predkladanie projektových návrhov venovaných projektom PCI a CB RES do roku 2027.

Ako sa uvádza v 1. kapitole, nové projekty spoločného záujmu sa majú implementovať v rámci revidovaných TEN-E reguláciou podporí posilňovanie a zavádzanie energetickej infraštruktúry s novým dôrazom na pobrežné elektrické siete, vodíkové a plynové inteligentné siete. Prvá výzva na predkladanie projektových návrhov po prijatí PCI/PMI sa očakáva sa, že bude vyhlásená v roku 2024.

Okrem toho bude CEF Energy pokračovať v podpore cezhraničných projektov obnoviteľnej energie znížiť spotrebu fosílnych palív v súlade s iniciatívou REPowerEU a cieľov Fit for 55.

Výsledky niekoľkých výziev na predkladanie projektových návrhov z roku 2023 budú vyhlásené v roku 2024:

  • Výzva na energetickú infraštruktúru pre projekty spoločného záujmu v oblasti elektriny, plynu, inteligentných sietí a CO2 siete spustené v apríli 2023 s celkovým dostupným rozpočtom 750-miliónov EUR.
  • Výzva na podporu prípravných štúdií pre cezhraničné projekty v oblasti obnoviteľnej energie, spustená v septembri 2023, pričom k dispozícii je 1-milión EUR.
  • Zverejnená výzva na predloženie prác a štúdií pre cezhraničné projekty obnoviteľnej energie v polovici októbra 2023, pričom bude k dispozícii 50-miliónov EUR.
  • Výzva na „stav“ CB RES, ktorá bola spustená v novembri 2023.

Okrem toho v roku 2024 CEF Energy zverejní svoje tri pravidelné výzvy: jednu pre projekty spoločného záujmu a dva pre projekty CB RES (jeden na získanie štatútu CB RES a jeden pre práce a štúdie).

V roku 2024 si pripomenieme aj 10. výročie programu Nástroj na prepájanie Európy (CEF). Bude to príležitosť predstaviť ďalšie úspešné príbehy financované z programu CEF Energy a poukázať na výhody, ktoré financované projekty prinášajú občanom a pre európsku spoločnosť a hospodárstvo ako celok.

Viac informácií:

CEF Energy 2023: Latest achievements and way forward

Zdroj: https://cinea.ec.europa.eu, zverejnené: 1. 2. 2024, autor: rpa