Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Call for expression of interest

Aktualita

Dovoľujeme si Vás informovať o uverejnení výzvy na vyjadrenie záujmu na výber štyroch nových členov do správnej rady Európskeho inštitútu pre inovácie a technológie (EIT).

Deadline: 15. január 2016

Viac informácií nájdete na stránke EIT.