HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Burza partnerov pre SSH komunitu k výzve Green Deal

Aktualita

Burza partnerov (Brokerage Event) na podporu príležitostí na spoluprácu v rámci výzvy Green Deal (GDC), poslednej tematickej výzvy Horizontu 2020, ktorú zorganizoval projekt Net4Society bola zameraná na témy relevantné pre výskumníkov zo spoločenských a humanitných vied bola tento rok vo virtuálnom priestore (aj kvôli pandémii).

Podujatie bolo 27. októbra 2020 a zameriavalo sa na nasledujúce témy výzvy na riešenie ekologických problémov (Green Deal), ktoré boli identifikované ako relevantné pre aktérov z rôznych odborov spoločenských a humanitných vied. Výzvy GDC sú zverejnené a publikované od 22. septembra 2020 na Funding and tenders portáli.

Registrácia otvorená

Prezentácie z podujatia

Prehľad výziev relevantných pre aktérov zo SSH vied:

Area 1: Increasing Climate Ambition: Cross sectoral challenges
LC-GD-1-2-2020: Towards Climate-Neutral and Socially Innovative Cities
LC-GD-1-3-2020: Climate-resilient Innovation Packages for EU regions
Area 4: Energy and resource efficient buildings
LC-GD-4-1-2020: Building and renovating in an energy and resource efficient way
Area 9: Strengthening our knowledge in support of the EGD
LC-GD-9-1-2020: European Research Infrastructures capacities and services to address European Green Deal challenges
LC-GD-9-3-2020: Transparent & Accessible Seas and Oceans: Towards a Digital Twin of the Ocean
Area 10: Empowering citizens for the transition towards a climate neutral, sustainable Europe
LC-GD-10-1-2020: European capacities for citizen deliberation and participation for the Green Deal
LC-GD-10-2-2020: Behavioural, social and cultural change for the Green Deal
LC-GD-10-3-2020: Enabling citizens to act on climate change, for sustainable development and environmental protection through education, citizen science, observation initiatives, and civic engagement

Zdroj: Net4Society, 25.8.2020, kas