HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Budúce Európske partnerstvá v digitálnej, priemyselnej a vesmírnej oblasti

Aktualita

V budúcom rámcovom programe EÚ pre VaI HORIZONT EUROPE sa rozšíri počet európskych partnerstiev. Pre Cluster 4 (Digital, Industry and Space) sú navrhované tieto:

1. European Partnership for High Performance Computing

Draft outline of partnership proposal (Máj 2019, očakáva sa update)

2. European Partnership for Key Digital Technologies (KDT)

Draft outline of partnership proposal (Máj 2019, očakáva sa update

3. European Partnership for Smart Networks and Services

Draft outline of partnership proposal (Máj 2019, očakáva sa update)

4. European Partnership on Artifical Intelligence, Data and Robotics

Draft outline of partnership proposal (Máj 2019, očakáva sa update)

5. European Partnership for Photonics

Draft partnership proposal (Máj 2020)

6. European Partnership for Clean Steel – Low Carbon Steelmaking

Draft outline of partnership proposal (Máj 2019, očakáva sa update)

7. European Partnership on Metrology

Draft outline of partnership proposal (Máj 2019, očakáva sa update)

8. European Partnership Made in Europe

Draft outline of partnership proposal (Máj 2019, očakáva sa update)

9. Processes4Planet – Transforming the European Process Industry for a sustainable society

Draft outline of partnership proposal (Máj 2019, očakáva sa update)

10. European Partnership for Globally competitive Space Systems

Draft partnership proposal (Máj 2020)

11. European Partnership for a Geological Service (for Europe)

Draft outline of partnership proposal (Máj 2019, očakáva sa update)

Ako ukazuje analýza českých kolegov – P. Pracna, J. Kubátová, Role průmyslových asociací v Partnerstvích veřejného a soukromého sektoru v evropských rámcových programech, ECHO 02 (2017) s. 4-8 (vydalo TC AV ČR) – pre úspešné zapojenie sa do rámcových programov EÚ je účasť v záujmových združeniach a priemyselných asociáciách naviazaných na jednotlivé Európske partnerstvá významným pozitívnym prvkom zvyšujúcim pravdepodobnosť úspechu.

Podrobnejšie informácie o navrhovaných partnerstvách.

Uplný zoznam navrhovaných partnerstiev pre Horizont Europe (2021-2027) nájdete v Annexe 7  základného dokumentu Orientations towards the first Strategic Plan for Horizon Europe.

Zdroj: 18.6.2020, dus/kas