HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Budovy s vysokou energetickou hospodárnosťou

Aktualita

Sektor budov v EÚ je sektorom s najväčšou spotrebou energie v Európe – spotrebuje 40 % energie. Približne 75 % budov pritom nie je energeticky efektívnych. Pre naplnenie cieľov politík EÚ v oblasti energetiky a znižovania negatívnych dopadov zmeny klímy sú potrebné inovatívne riešenia zvyšujúce energetickú hospodárnosť budov. Európska únia preto vrámci programu Horizont 2020 podporuje projekty, ktoré riešia tieto kľúčové výzvy. V publikácii nájdete aj projekty so slovenskou účasťou (ENERFUND a ALDREN).