HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Bratislava Bioeconomy Conference 2016 – The role of regions in the European Bioeconomy

Aktualita

Bratislavská konferencia „The role of regions in the European Bioeconomy“ bola venovaná problematike postavenia regiónov v európskom biohospodárstve. 

Účastníci mali možnosť  diskutovať o aktuálnom stave i budúcich výzvach, či príležitostiach medzi sebou i so zástupcami Európskej komisie.

Konferencia svojim jedinečným zameraním a obsahom naozaj zaujala. Posúďte sami.

Viac informácií na: www.bioeconomybratislava2016.eu

Videozáznam

Prezentácie a závery