HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

BoostUp! prijíma prihlášky pre rok 2021

Aktualita

V rámci EIT Manufacturing sa otvorila výzva na podávanie prihlášok do súťaže BoostUp! RIS: Pitching Competition s deadlinom do 26.04.2021 23:59 CET.

Do výzvy môžu podať prihlášku tímy alebo podniky z RIS krajín (medzi RIS krajiny patrí aj Slovensko), ktoré sa nezúčastnili na výzve BoostUp! v roku 2020. Inovatívne návrhy by mali spadať do oblasti výrobných riešení a mali by zapadať do jednej z vlajkových oblastí EIT Manufacturing ako aj do jednej z technologických domén uvedených v pravidlách súťaže a podmienkach výzvy. Prihlášky sa predkladajú v 3 kategóriách:

  • Create,
  • Accelerate,
  • Transform.

V rámci podujatia finalisti BoostUp! RIS Pitching Competition predstavia svoje nápady a riešenia, pričom budú súťažiť o finančné ceny a špecializované balíčky podporných služieb poskytovaných EIT Manufacturing Business Creation tímom.

Viac informácií a podmienky súťaže nájdete na stránke EIT Manufacturing

Zdroj: EIT Manufacturing, 06.04.2021, erh