HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nová iniciatíva – Európsky fond pre sociálne katalyzátory (ESCF) – spúšťa výzvu

Aktualita

POZOR: registrácia do prvej výzvy je otvorená

Ide o novú iniciatívu, ktorej cieľom je významne ovplyvniť niektoré z najnaliehavejších sociálnych problémov Európy. Cieľom ESCF je spojiť verejné a súkromné ​​zdroje na zlepšenie sociálnych služieb, aby ľudia, ktorí potrebujú podporu, mohli žiť ako hodnotní a participatívny členovia ich komunít.

ESCF bude poskytovať finančnú podporu a podporu pri budovaní kapacít na vypracovanie plánov na rozšírenie osvedčených inovácií v oblasti sociálnych služieb. Očakáva sa, že tieto plány poskytnú podrobnosti o tom, ako sa dajú verejné a súkromné ​​zdroje (filantropia a / alebo sociálne investície) spojiť v rámci rôznych spoluprác tak, aby pomohli riadiť verejné výdavky efektívnejšie v záujme európskych občanov. Zámerom je, aby sa na základe získaných poznatkov v priebehu projektu navrhla ďalšia fáza , ktorá bude podporovať plány zamerané na inovácie v oblasti sociálnych služieb.


ESCF bude udeľovať granty na plánovanie v celom rade prioritných oblastí sociálnych výziev v členských štátoch EÚ alebo medzi nimi. Účelom grantov je podporiť vypracovanie podrobných realizačných plánov zameraných na zníženie alebo prekonanie sociálnych problémov. Inovácie sa určia prostredníctvom celoeurópskej výzvy a všetky oprávnené žiadosti sa vyhodnotia na základe uverejnených kritérií. Uprednostnia sa inovácie, ktoré majú najsilnejší dôkaz o úspechu a ktorých cieľom je dosiahnuť najvýznamnejšiu mieru. Každá vybraná žiadosť získa grant až do výšky 100 000 EUR spolu s podporou na budovanie kapacít. Na podporu najmenej 6 plánov bude pridelených najmenej 600 000 EUR.


Kľúčové dátumy
• Začiatok: 16. januára 2020
• Uzávierka prihlášok: 15. apríla 2020
• Vybrané úspešné aplikácie: 23. júla 2020
• Vypracovanie plánu: august 2020 – marec 2021
• Predložené plány: 25. marca 2021

ESCF bol zriadený a spolufinancovaný z programu Horizont 2020, Genio (Írsko), Robert Bosch Stiftung (Nemecko) a Nadácie kráľa Baudouina (Belgicko). Viac informácií a kritériá aplikácie nájdete na stránke www.euscf.eu.

Zdroj: ESCF, 16.1.2020, kas