HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Bola spustená iniciatíva PHOENIX v oblasti záchytu a zhodnotenia CO2

Aktualita

Na European Industry Day 2018, ktoré sa konali v dňoch 22. – 23. 2. 2018 v Bruseli bolo oznámené spustenie iniciatíva PHOENIX.

Iniciatíva má za cieľ spojiť národné a európske výskumné a inovačné aktivity v oblasti záchytu a zhodnotenia CO2 – pre udržateľný chemický priemysel, výrobu materiálov, palív, biomasy a uchovanie obnoviteľných zdrojov energie.

 

PHOENIX je spoločná iniciatíva niekoľkých členských krajín EÚ (F, D, NL) a European Chemical Industry Council (Cefic). Je však otvorená pre všetky ostatné členské krajiny, ktorú sú týmto prizvané na spoluprácu.

Priemyselní a ďalší  partneri (stakeholders) pôsobiaci v relevantných priemyselných sektoroch (napr. chemický a oceliarsky priemysel, výroba cementu, doprava, obnoviteľné zdroje energie a pod.) sú prizývaní k tvorbe výslednej podoby iniciatívy.

Ďalšie informácie nájdete na webstránke iniciatívy PHOENIX: www.phoenix-co2-valorisation.eu