HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

BlockStart: Podpora pre blockchainové aplikácie v oblasti ICT, fintech a obchodu

Aktualita

Pre firmy, ktoré vyvíjajú alebo nasadzujú nové aplikácie založené na technológií blockchain (DLT – distributed ledger technologies) v oblastiach informačných a komunikačných technológií, finančných technológií či obchodu môžu získať malé granty. Uzávierka výzvy je 10. februára 2020.

Finančná podpora môže byť až do 20 tisíc eur pre DLT developerov a 4,5 tisíc eur pre firmy, ktore budú nasadzovať DLT.

Štruktúra výzvy – fázovanie:

  1. IDEATION KICK-OFF (pre 20 DLT developerov and 10 MSP),
  2. PROTOTYPE (pre najlepších 10 DLT developerov z predošlej fáze) and
  3. PILOT (pre 5 DLT riešení s 20 priekopníckymi MSP).

Viac informácií tu alebo na oficiálnych stránkach programu.

BlockStart je súčasťou kaskádového financovania (cascade funding/competitive calls) programu Horizont 2020, ktorého cieľom je poskytnúť financovanie tzv. tretím stranám (najmä MSP) vo forme malých grantov, zvyčajne 10-200 tisíc eur (každý projekt má vlastné pravidlá, oprávnené typy projektov aj výšky grantov) na riešenie konkrétnych aktivít spojených s vývojom, testovaním, validáciou a trhovým nasadením nových produktov, služieb, algoritmov či technológií. Ďalšie kaskádové projekty nájdete v sekcii Kaskádové granty.

Zdroj: blockstart.eu, zverejnené: 14.1.2020, autor: IvFI/lda