HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

BIOHORIZON Brokerage Event 2019

Aktualita

Registrácia na BioHorizon brokerage event 2019 je otvorená!

 

3. júla 2019 sa môžeme stretnúť v Bruseli na medzinárodnej partnerskej burze „BioHorizon brokerage event“, čo nám dáva príležitosť

  • prezentovať, diskutovať a rozvinúť svoju myšlienku na medzinárodnej úrovni
  • nadviazať medzinárodné kontakty a spoluprácu
  • iniciovať nastavenie konzorcií „horizontového“ projektu
  • získať personalizované poradenstvo a podporu priamo, „z prvej ruky“od národných kontaktných bodov a zástupcov Európskej komisie

Viac info na https://www.ncp-biohorizon.net/events?cmd=showDetail&id=242
Registrácia na B2Match: https://foodbrokerage2019.b2match.io/

Burza je sprievodnym podujatím oficiálneho informačného dňa.

alebo u svojho BIO NCP Natasa HURTOVA