HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Bioeconomy SK 2018

Aktualita

Pod hlavičkou Bioeconomy Clustra  sa uskutočnil workshop na tému „Inteligentné biohospodárstvo“. Bioeconomy Cluster v súčasnosti spracováva stratégiu zameranú na rozvoj inteligentného biohospodárstva, ktorej cieľom je zadefinovať úlohu digitalizácie pri rozvoji jednotlivých odvetví biohospodárstva a ponúknuť konkrétne príklady a možnosti aplikácie princípov Priemyslu 4.0 v biohospodárstve.

Súčasťou vypracovávanej stratégie je aj tvorba expertnej databázy – platformy pre biohospodárstvo, ktorá združuje relevantných odborníkov v rôznych odvetviach biohospodárstva. Zámerom je zmobilizovať čo najviac skúseností a odborných znalostí a vytvoriť tak expertnú bázu pre rozvoj tohto sektora a tiež iniciovať vytvorenie stratégie pre biohospodárstvo na Slovensku, do tvorby ktorej sa budú môcť experti platformy zapájať.

Workshopu sa zúčastnili členovia Bioeconomy Clustra a zástupcovia novovytváranej platformy pre biohospodárstvo.

Workshop bol zorganizovaný v rámci projektu BIOSMART „Stratégia Bioeconomy Clustra pre rozvoj inteligentného biohospodárstva“, ktorý je financovaný prostredníctvom dotácie poskytnutej Ministerstvom hospodárstva SR v rámci Schémy na podporu priemyselných klastrových organizácií (Schéma de minimis DM – 13/2017 

Viac informácií na » Bioeconomy cluster