HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Biodiversa+ pripravuje výzvu

Aktualita

Zlepšenie nadnárodného monitorovania biodiverzity a zmeny ekosystémov

pre vodu a spoločnosť

Nadnárodná spoločná výskumná výzva sa bude týkať troch výskumných tém:

  1. Inovácia a harmonizácia metód a nástrojov zberu a riadenia údajov o monitorovaní biodiverzity
  2. Riešenie nedostatkov vo vedomostiach o stave biodiverzity, dynamike a trendoch na zvrátenie straty biodiverzity
  3. Využívanie dostupných údajov o monitorovaní biodiverzity

Oprávnenosť konzorcií – tímy z minimálne 3 krajín, ktoré sa zúčastnia výzvy (vrátane minimálne dvoch z členských štátov EÚ alebo pridružených krajín EÚ).

Predpokladaný termín otvorenia výzvy: 8. 9. 2022

Informačný webinár pre potenciálnych žiadateľov sa uskutoční 20. septembra 2022 od 15:00 do 16:30 hod. Zaregistrujte sa už teraz.
 

Viac informácií o tejto výzve nájdete na webovej stránke Biodiversa+.

Zdroj: Biodiversa+, 16.6.2022, nakh