HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Biela kniha o budúcnosti Európy 2017

Aktualita

Radi by sme Vás informovali, že 1. marca 2017 EK prijala Bielu knihu o budúcnosti Európy pod názvom „Úvahy a scenáre pre EÚ-27 do roku 2025“.

Biela kniha je príspevkom Komisie k diskusii o budúcnosti našej EÚ, ktorá začne oslavami 60. výročia Rímskych zmlúv a Rímskej deklarácie.
Komisia bude odteraz spolupracovať s občanmi. Prejav Únie predsedajúceho štát v septembri 2017 bude vychádzať z týchto myšlienok a pôjde o prvé závery navrhnuté ešte pred zasadnutím Európskej rady v decembri 2017. Toto by malo napomôcť v rozhodovaní o ďalšom postupe ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu v júni 2019.

Tlačová správa k Bielej knihe –  “White Paper on the future of Europe” + linky na všetky jazykové mutácie:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-385_en.htm

 

Európsky príbeh: 60 rokov úspechu:

https://ec.europa.eu/epsc/publications/other-publications/european-story—60-years-of-shared-progress_en

 

60 rokov od Rímskych zmlúv:

https://europa.eu/european-union/eu60_en