HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Belgicko preberá predsedníctvo Rady EÚ

Aktualita

Belgické kráľovstvo 1. januára 2024 prevzalo od Španielska predsedníctvo Rady EÚ na nasledujúcich šesť mesiacov. Belgicko je tak už druhou krajinou z predsedníckeho tria, ktoré dopĺňa okrem Španielska aj Maďarsko. Ich spoločné priority sú zhodné zo šiestimi tematickými celkami, ktorým sa Belgicko plánuje intenzívne venovať:

 • Obrana právneho štátu, demokracie a jednoty;
 • Posilňovanie našej konkurencieschopnosti;
 • Snaha o ekologickú a spravodlivú transformáciu;
 • Snaha o ekologickú a spravodlivú transformáciu;
 • Ochrana ľudí a hraníc;
 • Podpora globálnej Európy;

V oblasti výskumu a inovácií sa belgické predsedníctvo zameria na tri priority:

 • Posilnenie otvorenej strategickej autonómie;
  • v tomto kontexte budú prijaté Odporúčania Rady týkajúce sa bezpečnosti výskumu;
 • Valorizácia vedeckých výsledkov;
  • k tejto téme budú pripravené Závery Rady o zhodnocovaní znalostí ako nástroji odolnej reindustrializácie a otvorenej strategickej autonómie v Európe;
 • Posilnenie postavenia výskumu a inovácií v spoločnosti;
  • k tejto téme budú takisto pripravene Závery Rady;

Belgicko plánuje prijať doplnenie regulácie zaoberajúcej sa sieťou európskych vysokovýkonných počítačov EUROHPC, ktoré sa bude venovať AI a najmä umožní prístup startupov a MSP venujúcich sa AI k ich výpočtovému výkonu.

Neúplný zoznam hlavných podujatí s relevanciou pre vedu, výskum a inovácie:

Administratívne usporiadanie Belgického kráľovstva je veľmi komplikované, nakoľko každá z administratívnych jednotiek (región, komunita, federálna úroveň) je zodpovedná za inú časť portfólia výskumu a inovácií. Na základe pravidiel rotácie bude predsedníctvo v Rade zastúpené valónskymi regionálnymi ministrami. Ak by ste sa o tejto téme chceli dozvedieť viac, prezentáciu programu belgického predsedníctva si môžete stiahnuť na tejto stránke. Viac informácií o belgickom predsedníctve ako aj zoznam podujatí nájdete na ich oficiálnej stránke.

Zverejnené 3.1.2024, slord