HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

BBI JU výzva na predkladanie návrhov

Aktualita

Indikatívny rozpočet výzvy je 115 miliónov euro. Témy sú zverejnené na účastníckom portáli, ktorý je zároveň miestom na predloženie návrhov projektov. Partnering Platform ponúka bezplatnú možnosť na vytvorenie online profilov, čo umožňuje lepšiu interakciu s ďalšími potenciálnymi žiadateľmi v rámci uvedenej výzvy BBI JU.

Výzva bude uzavretá  6. septembra 2018 o 17:00 CET. Žiadatelia by mali dostať výsledky hodnotenia návrhov v decembri 2018.

 

Pre viac informácií si pozrite záznam z Informačného dňa BBI JU, ktorý sa uskutočnil v Bruseli dňa 17. aprila 2018 (eng).

 

Viac informácii a relevantné dokumenty (Guide for Applicants, FAQ, Work Programme 2018) sú k dispozícii na  https://www.bbi-europe.eu/participate/call-proposals-2018 and http://ec.europa.eu/research/participants/portal//desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-jti-2018.html

 

Kontakt: Ing. Nataša Hurtová